Webshop Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató

Tárhelyszolgáltató

Fogalmak

Szerződés tárgya

Rendelés leadása

Fizetés, szállítási feltétel

Szállítás

Szavatosság, jótállás

Elállási jog

Felelősség

Adatvédelem

Panasz

Szellemi tulajdon védelme

Egyéb rendelkezések


SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: N&L Technika Kft.
 • Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 117. III. em. 17.
 • Levelezési cím: 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.
 • Telephely: 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.
 • Ügyfélszolgálat: 9.1
 • Telefonszáma: +36 20 9462 144
 • E-mail cím: webshop@redonyautomata.hu
 • Cégjegyzékszám:  01-09-072483
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 10454819-2-41 

Tárhely szolgáltató adatai: 

 • Linux Hungary Kft.
 • 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 10.
 • Tel.: +36 22 504 585
 • Fax.: +36 22 504 586
 • Adószám: 13389978-2-07
 • Cégjegyzékszám: 07-09-012034
 • linuxhungary.hu
 • contact@linuxhungary.hu

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF). Amennyiben igénybe vette szolgáltatásainkat, az egyben azt is jelenti, hogy jelen ÁSZF minden pontjával egyetért. Ha bármilyen kérdése merül, keresse fel elérhetőségeink egyikén az ügyfélszolgálatunkat. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. ÁSZF letölthető az alábbi linken.


Fogalmak

 • Szolgáltató: N&L Technika Kft.
 • Szerződés: Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő adásvételi szerződés, mely a Weboldal rendelési rendszerén keresztül jön létre.
 • Termék: redonyautomata.hu weboldal kínálatában található, a weboldalon forgalomba hozott, és értékesítésre szánt, birtokba vehető forgalomképes ingó árucikk, mely a Szerződés tárgyát képzi.
 • Weboldal/Redőnyautomata webáruház: N&L Technika Kft. kizárólagos tulajdonában lévő, és az N&L Technika Kft. által üzemeltetett redonyautomata.hu.
 • Ügyfél: Minden nagykorú, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon vásárlást kezdeményez.
 • Fogyasztó: szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt végez.

Jelen ÁSZF határozza meg az N&L Technika Kft (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 117. III. em. 17, a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság létrejöttét bejegyző bíróság, Cg.:01-09-072483, adószám: 10454819-2-41, e-mail: webshop@redonyautomata.hu) által működtetett, illetve kizárólagos tulajdonában lévő redonyautomata.hu ( továbbiakban Weboldal, vagy Redőnyautomata webáruház) felhasználási feltételeit.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Redőnyautomata webáruházon keresztül történik. A Redőnyautomata webáruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

Vissza az oldal tetejére


Szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgya a redonyautomata.hu weboldalon lévő valamennyi árucikk (továbbiakban ”Termék”) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságai, jellemzői, valamint a Termékről illusztrált kép a Weboldalon keresztül érhetőek el.Szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az elektronikus szerződéskötés lépesei

3.1 A Redőnyautomata webáruházban nem szükséges a regisztráció Termék vásárlásához.

A vásárláshoz szükséges érvényes, létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, valamint telefonszám megadása.

Tévesen, hiányosan, vagy pontatlanul megadott adatok miatt történő szállítási késedelem miatt, az N&L Technika Kft. felelősség alá nem vonható.

Leadott, folyamatban lévő rendelést (előrendelést) módosíthat az webshop@redonyautomata.hu e-mail címen, vagy a + 36 20 9462 144 telefonszámon, továbbá az Ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén (9.1). 

Vissza az oldal tetejére

Rendelésének leadása a Redőnyautomata webáruházban:

3.2.1. Redőnyautomata webáruházban történő megrendelés kizárólag írásban, elektronikus úton történhet, a jelen ÁSZF-ben foglalt módon. Míg a végleges, klasszikus "kosaras" webáruház el nem készül, úgy a Kapcsolat oldalon vagy a webshop@redonyautomata.hu vagy a webshop Kapcsolati űrlap kitöltésével adhat le rendelést.

3.2.2. Termék kiválasztása: Termékcsoportra kategorizáltuk termékeinket, hogy a válogatást megkönnyítsük. Meghatározott főcsoportok és alcsoportok segítségével könnyítjük meg az oldalon való tájékozódást.

3.2.3. A Termékhez tartozó kép illusztráció, bármely eltérésből eredő kárért az N&L Technika Kft. nem vállal felelősséget. Az egyes Termékek oldalán kiválaszthatja a Termék típusát, színét, valamint a megrendelni kívánt Termékek számát. A Szolgáltató (N&L Technika Kft.) fenntartja a darabszám korlátozásának jogát.

3.2.4. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését az N&L Technika Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltató részére megérkezett. 

3.2.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, vagy módosítani szeretné a megrendelt Terméket/Termékeket azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

Amennyiben vásárlás során a visszaigazolások nem érkeznek meg, kérjük, ezt Ügyfélszolgálatunkon (9.1) jelezze.

3.2.6. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

3.2.7. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

3.2.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Vissza az oldal tetejére

Vételár fizetése, szállítási feltételek

4.1. A Weboldalon, az egyes Termékeknél feltüntetett vételárak bruttó árak, melyek az Általános Forgalmi Adót (továbbiakban ÁFA), illetve egyéb közterheket tartalmazzák. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a szállítás költségét, azonban csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Szolgáltató fenntartja az árváltozás jogát, amely a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, azonban a módosítás a már megrendelt Termékekre kedvezőtlenül nincs hatással.

4.1.2. Előfordulhat, hogy a Szolgáltató gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalra, különösképpen a nyilvánvalóan téves ár esetén, (a Termék közismert, általánosan elfogadott árától nagymértékben való eltérés esetén előforduló pl.:”0 Ft”, ”1 Ft”-os árra) Szolgáltatót nem lehet kötelezni a hibás áron való szállításra/értékesítésre. A Szolgáltató ebben az esetben a megfelelő áron felajánlja a Termék szállítását/értékesítését, amely ajánlattól az Ügyfél elállhat, ez esetben nem jön létre a két fél (Ügyfél, Szolgáltató) között szerződés.

4.1.3. Fizetési módok: banki előre utalás vagy személyes átvétel esetén készpénzben. 

4.1.4. Szállító cég: Pannon XP Kft. 1183 Budapest, Akadály u. 15. Telefon: +36 20 77 333 99, fax: +36 1 261 8472, www.pannonxp.hu, info@pannonxp.hu.

 • Rendelése elkészülte után késedelem nélkül megrendeljük a szállítást.
 • Szállítási rendelésünk utáni következő munkanap a Szállító cég rendelését felveszi tőlünk.
 • A felvételt követő munkanapon 8-17h között a kézbesítés megtörténik, de erre garanciát a szállító vállal (Pannon XP Kft.).

Vissza az oldal tetejére

Szállítás

4.2.1. A Szolgáltató az Ügyfélnek küldött e-mailben foglalt (előrendelés) helyen, és módon teljesíti a megrendelést.

4.2.2. Amennyiben ugyanazon Ügyféltől több megrendelés is érkezik eltérő időpontokban, a Szolgáltató ezen rendeléseket összevonhatja, amennyiben van rá lehetősége, de a már elindított csomag utólagos összevonására nincs lehetőség.

4.2.3. Az Ügyfélnek lehetősége van a személyes átvételre Telephelyünkön:

 • 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.
 • Csak visszaigazolt, összekészített rendelés esetén van lehetőség személyes átvételre, és csak az Ügyfélszolgálaton előre egyeztetett időpontban. Az N&L Technika Kft. a fent említett bármely feltétel nem teljesülése esetén megtagadhatja a Termék/megrendelés személyes átadását.

4.2.4. A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 30 nap, kivéve, ha a Szolgáltató értesítést küld hosszabb szállítási időről. Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik. A kézhez vételtől - elállás esetén a termék a Szolgáltató általi visszavételéig - a kárveszély az Ügyfelet terheli.

4.2.5. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az N&L Technika Kft. Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség. Elektronikus díjbekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik nem a készpénzben történő fizetési módot választották. Az elektronikus díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési mód igénybevételével () köteles kiegyenlíteni. A termék átvételekor (kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Vissza az oldal tetejére

Kellék- és termékszavatosság, jótállás

5.1. Az N&L Technika Kft. kellék- és termékszavatosságot vállal Termékeire.

 • Termékszavatosság: A Termék hibája esetén az Ügyfelet Termékszavatossági jog illeti meg. Ez alapján igényelheti a Termék javítását, - vagy ha az belátható időn belül nem lehetséges - akkor a Termék cseréjét, kivéve ha a teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • A termék hibásnak tekintendő, amennyiben nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Weboldalon feltüntetett tulajdonságokkal. Amennyiben az Ügyfél észleli, hogy a készhez kapott Termék hibás, úgy azt mihamarabb, azaz legkésőbb a Termék készhez kapásától számított 2 (két) héten belül, a Szolgáltató tudtára kell juttatnia, az ÁSZF által rögzített módon. A termékszavatossági igény, a Termék forgalomba helyezésétől számított 2 (két) évig érvényesíthető.

5.2. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Nem tartozik jótállási alá a hiba, például ha:

 • Nem rendeltetésszerűen volt a Termék használva
 • Biztonsági előírásokat nem tartotta be a Fogyasztó (Eladó felhívása ellenére szétszerelte a Terméket)
 • Nem megfelelően volt tárolva Termék, helytelenül kezelték, vagy megrongálták
 • Szakszerűtlenül történt az üzembe helyezés.(Kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vállalta.)

Vissza az oldal tetejére

Elállási jog

6.1. A megrendelt Termék készhez kapásától számított 14 (tizennégy) napig joga van mindenféle indoklás nélkül elállni a vásárlási szándékától. Ezen elállási szándékának jelzését e-mailben teheti meg, a webshop@redonyautomata.hu, vagy telephelyünkre küldött levél formájában. (N&L Technika Kft., 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.). Az elállási jog csak a Fogyasztót illeti meg (Fogyasztó lsd. alapfogalmak).

Elállási nyilatkozat mintapéldány

6.2. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.3. Levélben küldött nyilatkozat esetén, érvényes az az elállási jogi nyilatkozat, mely a készhez kapástól számított 14 (tizennégy) napon belül feladásra kerül ajánlott levélként a Szolgáltató részére. Csak az ajánlottan feladott levél esetén tekintjük hitelt érdemlően a feladás dátumát.

6.4. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog amennyiben,

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.5. A termék visszaküldésének költsége minden esetben a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltatóval másképp állapodtak meg.

6.6. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nincs módjában átvenni. Amennyiben a Szolgáltató készhez kapta a visszaküldött Terméket, mihamarabb, de legkésőbb a készhez kapástól számított 14 (tizennégy) napon belül köteles, a Fogyasztó által fizetett módon, vagy egyéb közös megegyezésen alapuló módon, visszatéríteni a Termék, valamint a szállítási költség vételárát.

6.7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Vissza az oldal tetejére

Felelősség

7.1. A Weboldalon fellelhető Termékinformációk csak tájékoztató jellegűek. Az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltatót nem vállal felelősséget.

7.2. Az N&L Technika Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a keletkező károkért a következő esetekben:

 • Esetlegesen bekövetkező működési hiba esetén, amelyből kifolyólag az Ügyfél rendelésleadása akadályozva van.
 • Az Ügyfél által használt számítógépben, mobiltelefonban, vagy egyéb eszközben, amellyel a Weboldalon böngészést végez, hardveres, vagy szoftveres hiba keletkezésekor.
 • A Weboldal más szolgáltatók weboldalára vezethet. Ezen oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi gyakorlatáért, és más tevékenységéért a Szolgáltató (N&L Technika Kft.) felelősséget nem vállal.
 • Amennyiben kifogásolható tartalmat vél felfedezni a Weboldalon az Ügyfél, azt mihamarabb köteles jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató elbírálás után megalapozottnak találja az Ügyfél által kifogásolt tartalmat, haladéktalanul köteles törölni, vagy módosítani.

7.3 A termékek többsége, különös tekintettel a rugós szerkezettel is ellátott redőnyautomatákra, nem javíthatóak házilag, a Fogyasztó által - balesetveszélyes és TILOS. 

Vissza az oldal tetejére

Adatvédelem, Süti (Cookie) kezelés

8.1. Az N&L Technika Kft. a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

8.2. Süti (cookie) kezelés:

A redonyautomata.hu weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) analízisszolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics sütiket (cookie, szöveges fájlok) helyez el az Ön böngészőjében. A sütikben rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok és a felhasználó IP-címe a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználók honlap-látogatási szokásait kiértékelje. Ezek alapján statisztikai jelentéseket állít össze a honlap üzemeltetője számára azért, hogy a redonyautomata.hu minél inkább kiszolgálja a felhasználói igényeket. A Google Analytics szolgáltatás keretében kizárólag anonim adatokat gyűjtenek, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Kérjük, olvassa el a Google Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen e honlapon folytatott tevékenységéről, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. Amennyiben törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, azt a böngészője adatvédelmi beállításainál teheti meg. A redonyautomata.hu  weboldal használ egy "ca" nevű sütit, aminek az értéke "1". Ez a sütik engedélyezése után egy évig tárolódik az Ön böngészőjében, és a megléte jelzi, hogy engedélyezte a sütiket.

8.3. A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében az N&L Technika Kft. adatfeldolgozóként Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1183 Budapest, Akadály utca 15., Postacím: 1183 Budapest, Akadály utca 15.Telefon: +36 20 7733 399 Fax: +36 1 2618 472) veszi igénybe. Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az N&L Technika Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a webshop@redonyautomata.hu e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztat

8.4. Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a webshop@redonyautomata.hu email címre küldött e-mail útján kérheti. Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Vissza az oldal tetejére

Panaszügyintézés

Amennyiben a Fogyasztónak kifogása van a kapott Termékkel kapcsolatban, úgy azt Ügyfélszolgálatunkon teheti meg.

9.1. Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
 • webshop@redonyautomata.hu
 • redonyautomata.hu weboldalon található kapcsolatfelvételre szolgáló mezők kitöltése.
 • Levelezési címünkön: 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.
 • Telefonon: +36 20 9462 144
 • Személyesen telephelyünkön (2623 Kismaros, Szokolyai út 110.) szóban, vagy írásban.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9.2. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Pest megyei Békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

9.3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Vissza az oldal tetejére

10. Szellemi tulajdon

Bármi, ami a redonyautomata.hu oldalon található, beleértve az aloldalakat, az N&L Technika Kft. kizárólagos tulajdonát képzi, vagy az adott szerzői jog, vagy védjegytulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy aloldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a N&L Technika Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A N&L Technika Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az N&L Technika Kft. a redonyautomata.hu weboldalán megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

11. Egyéb

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

Az Általános Szerződési Feltételek letöltéséhez pdf formátumban kattintson ide!

Vissza az oldal tetejére

Utolsó frissítés: Kismaros, 2019. május 08.