Jogi nyilatkozat/GDPR

A GDPR röviden, magyarul az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). 

A redonyautomata.hu weboldal megtekintésével Ön elfogadja az alábbi jogi nyilatkozatot. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, hagyja el a redonyautomata.hu weboldalt.

Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési szabályzat


Tájékoztató kamerák használatáról


Szerzői jogok:

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) az N&L Technika Kft. tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül nem felhasználható.


Adatkezelő:

Cégnév: N&L Technika Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 117. III.em.17.

Telephely és ahol minden ügyintézés folyik: 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.

Tel.: +36 20 9462 144

Fax: +36 27 383 304

E-mail: info@redonyautomata.hu, info@nandl.hu

Cégjegyzék száma: 01-09-072483

Adószáma: 10454819-2-41

EU adószáma: HU10454819


Adatfeldolgozó:

Linux Hungary Kft.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 10.

Tel.: +36 22 504 585

Fax.: +36 22 504 586

Adószám: 13389978-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-012034

linuxhungary.hu

E-mail: contact@linuxhungary.hu


Adatvédelem, süti (cookie) kezelés

A redonyautomata.hu weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) analízisszolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics sütiket (cookie, szöveges fájlok) helyez el az Ön böngészőjében. A sütikben rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok és a felhasználó IP-címe a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználók honlap-látogatási szokásait kiértékelje. Ezek alapján statisztikai jelentéseket állít össze a honlap üzemeltetője számára azért, hogy a redonyautomata.hu minél inkább kiszolgálja a felhasználói igényeket.

A Google Analytics szolgáltatás keretében kizárólag anonim adatokat gyűjtenek, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Kérjük, olvassa el a Google Általános Szerződési Feltételeit.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen ezen honlapon folytatott tevékenységéről, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét.

Amennyiben törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, azt a böngészője adatvédelmi beállításainál teheti meg.

A redonyautomata.hu  weboldal használ egy "cb" nevű sütit, aminek az értéke "1". Ez a sütik engedélyezése után egy évig tárolódik az Ön böngészőjében, és a megléte jelzi, hogy engedélyezte a sütiket.


Kapcsolatfelvételi űrlap / Webshop rendelési űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és beküldésével az Ön által megadott név, e-mail cím, (webshop rendelés esetén telefonszám is) üzenete küldésének ideje, kerül tárolásra a redonyautomata.hu weboldalt kiszolgáló szerveren. Az Ön által megadott adatokat a weboldal üzemeltetője használja (csomagküldés esetén átadhatja a csomagküldő cégnek) az Önnel való kapcsolattartás és esetleges vitás esetekben az üzenet/rendelés tartalmának visszakereshetősége céljából. Fenti adatokat a küldő kérésére legkésőbb egy héten belül külön is töröljük, de fenti adatok az üzenet küldése után egy évvel automatikusan törlődnek a szerverről.

Fenti adatok harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra, más célra (továbbítás, módosítás stb) nem kerülnek felhasználásra. Magányszemélyek esetén direkt marketing céljára az adatokat nem használja fel az Adatkezelő.

Fenti űrlapok csak és kizárólag akkor küldhetőek el az Adatkezelő számára, ha az "Adatkezelés - Egyetértek a személyes adatok kezelésével." közötti négyzetet az Üzenetküldő bejelöli, kipipálja.

 • Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.
 • Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozás a kapcsolati űrlapon lehetséges az arra jogosultaknak (pl.: viszonteladók, gyártók, nagykereskedők). Ennek módja/szabályai a fenti fejezetben olvashatóak és azokon túlmenően:

 • Be kell jelölni az "Igen, fel szeretnék iratkozni a hírlevelükre." mellett található jelölő négyzetet.
 • A hírlevélről leiratkozni csak írásban lehet.
 • A hírlevélre feliratkozók adatai nem törlődnek automatikusan. 
 • Törlés: írásos kérés esetén az arra jogosult (pl. adminisztrátor) személy törli az adatkezelő adatbázisából a korábban hírlevelet kérő minden adatát.

Számlázás

Számlázóprogramjainkban tároljuk a Vevőink alábbi adatait: Cégnév/Vevő neve, számlázási cím, adószám, szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől), fizetési mód, egyéb adatokat, mely emlékeztetőket tartalmaz. Ezen adatok tárolásának célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő számlát készítsünk, és minél magasabb szinten tudjuk Partnereinket kiszolgálni. Fenti adatokat az érintett cég jogosult vezetője írásos kérésére legkésőbb 5 munkanapon belül módosítjuk, töröljük - egyéb esetben ezeket az adatokat nem módosítjuk, nem töröljük. Automatikusan, 3 munkanapon belül töröljük az egyéb adatokban szereplő emlékeztetőt, ha az már értelmét vesztette illetve teljesült.


MILYEN FORMÁBAN KÉRHETI BÁRKI AZ ADATAI TÖRLÉSÉT?

Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Adatvédelmi probléma esetén az illetékes szerv:

 • Naih ügyfélszolgálat
 • Posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
 • Cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon:+36 (1) 391-1400
 • Fax:+36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Koordináták:É 47°30'56''; K 18°59'57''

Jogi probléma esetén az illetékes szerv:

 • Váci Járásbíróság
 • Postacím: 2601 Vác, Pf. 244
 • Cím: 2600 Vác, Budapesti főút 14.
 • Központi telefonszám: +36 27 317-599; +36 27 315-381
 • Telefax: +36 27 511-221
 • E-mail cím: birosag@vac.birosag.hu

TÁJÉKOZTATÓ  KAMERÁS  MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Adatkezelő:

Cégnév: N&L Technika Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 117. III.em.17.

Telephely és ahol minden ügyintézés folyik: 2623 Kismaros, Szokolyai út 110.

Tel.: +36 20 9462 144

Fax: +36 27 383 304

E-mail: info@redonyautomata.huinfo@nandl.hu

Cégjegyzék száma: 01-09-072483

Adószáma: 10454819-2-41

EU adószáma: HU10454819

2. Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint Adatkezelő - az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem  céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen  megfigyelést kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is. 

3. Ezen adatkezelés jogalapja:  az Adatkezelő  jogos érdekeinek érvényesítése. 

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartásnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Ezen adatkezelés célját a 1. pont tartalmazza, jogalapja az érintett hozzájárulása. 

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 21 munkanapig őrizzük  meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

6. A tárolás helye: az adatkezelő telephelye.

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

8. Adatbiztonsági intézkedések: 

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy van elhelyezve, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. 

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végzi az Adatkezelő. 

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 

d) A felvételt hordozó eszközöket elzárt helyen tároljuk. 

e) A tárolt képfelvételekhez csak biztonságos módon az Adatkezelő férhet hozzá.

f)  A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentáljuk. 

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul megszüntetni az Adatkezelő.

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a

rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása

és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedünk, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. 

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel  adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek  joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítéséhez.  A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van  Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz. 

Az Adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.


Jelen honlap fejlesztőjének jogi/GDPR nyilatkozata:

A redonyautomata.hu weboldalt (a továbbiakben a Weboldalt) kiszolgáló, Kiss Péter E.V. által fejlesztett kód (a redonyautomata.hu tárhely szolgáltatójának a szerverén - továbbiakban a Szerveren - a redonyautomata.hu számára beállított document root könyvtárban található összes file együttese, továbbiakban a PHP Kód) a következőkben igazodik a GDPR (General Data Protection Regulation) törvényhez:

Süti (cookie) kezelés

 • A Weboldalt látogatók (továbbiakban a Látogató) böngészőjében a Weboldal nem hoz létre sütiket a Látogató kifejezett hozzájárulása nélkül. A Látogató sütikhez való hozzájárulását a Weboldal láblécében található "Elfogadom" gomb megnyomásával adhatja meg.
 • - A Weboldal a következő sütiket használja:  - "cb": jelzi, hogy a Látogató elfogadta a sütik használatát (értéke: 1)
 • A Google Analytics szolgáltatás sütijei: "_ga", "_gat", "_gid"
 • - A sütik engedélyezése után a Látogató bármikor visszavonhatja a sütik engedélyezésére tett hozzájárulását a Weboldal láblécében található "Sütik törlése" gomb megnyomásával. Ezen esemény hatására a Látogató böngészőjéből törlődnek a "cb", "_ga", "_gat", "_gid" sütik.

Google Analytics szolgáltatás

A Weboldal a sütik Látogató általi elfogadása után használja a Google Analytics szolgáltatást.

Kapcsolati- és Webshop megrendelő űrlapok

A Weboldalon található egy kapcsolati- és egy webshop megrendelő űrlap. 

Mindkét esetben az űrlap beküldéséhez a Látogatónak kötelező megadnia a nevét és email címét, utóbbi esetben a telefonszámát is. Mindkét űrlap csak akkor küldhető be, ha a Látogató elfogadja a személyes adatok kezelését, azaz bepipálja az erről szóló kötelező checkbox mezőt, ami alapértelmezetten nincsen bepipálva.

Mindkét űrlap esetében a személyes adatok a Szerveren a Weboldalhoz tartozó MySql adatbázisba kerülnek.

A kapcsolati űrlap esetében az adatok emellett a következő email címekre kerülnek kiküldésre egy email formájában: info@redonyautomata.hu, info@nandl.hu

A webshop megrendelő űrlap esetében az adatok emellett a következő email címekre kerülnek kiküldésre egy email formájában: kristof.balazs@redonyautomata.hu, webshop@redonyautomata.hu

Az űrlapokról beküldött, MySql adatbázisban tárolt adatok a Weboldal adminisztrátora számára hozzáférhetőek és törölhetőek a Weboldal adminisztrációs felületén. Az űrlapokról beküldött, MySql adatbázisban tárolt adatok egy év (365 nap) után automatikusan törlődnek. Az automatikus törlést egy, a Szerveren beállított időzített feladat (ún. cron job) végzi, amelyik naponta egyszer fut le.

A Weboldalra csak a Weboldal adminisztrátorai jelentkezhetnek be a Weboldal szerkesztése céljából. Az adminisztrátorok bejelentkezése után az adminisztrátorok tevékenysége naplózódik. A naplózás nem érinti a be nem jelentkezett Látogatót.

A fent leírtakon kívül a Weboldal PHP kódja nem gyűjt vagy tárol egyéb személyes adatot a Látogatóról.