Általános Szerződési Feltételek

Az (továbbiakban, mint Eladó vagy Gyártó) és a Megrendelő között minden szerződéses kapcsolatra jelen Általános Szerződési Feltételek a mérvadóak. Előírásai a jövőbeni üzleti kapcsolatra akkor is érvényesek, ha egyéb írásos szerződésben egyébként nem állapodtak meg.N&L Technika Kft.

Megrendelés/Árajánlat

 • Megrendelés történhet szóban vagy írásban a Gyártó elérhetőségének bármelyik csatornáján.
 • Egyedi gyártású termékek (egyedi gyártású termék: a Megrendelő kifejezett rendelésére készített termékek) esetén kizárólag írásban történhet a megrendelés. Ebben az esetben az egyedi gyártású termék teljes vételára a gyártás megkezdése előtt kifizetendő. A kifizetett összeg foglalónak minősül, aminek fogalmával Gyártó és Megrendelő is tisztában vannak.
 • Árajánlat/megrendelés esetén a Gyártó Díjbekérőt állít ki, melynek érvényessége 14 nap, kivéve, ha Gyártó ettől eltérően nem rendelkezik.
 • A Megrendelés a Díjbekérő összegének a Gyártó bankszámlájára érkezése után kerül gyártási besorolásra.

Fizetés

 • A teljes vételár ki nem fizetéséig a termékek tulajdonosa a Gyártó.
 • Fizetés történhet készpénzben, banki utalással vagy szállító céggel való szállítás esetén előre utalással.
 • Banki utalás esetén kizárólag előreutalással lehet teljesíteni. Előreutalás esetén a termékek átadás/átvételének feltétele, hogy a teljes vételár megérkezzen a Gyártó bankszámlájára.
 • Egyedi gyártású termékek megrendelés esetén a már legyártott termékek ára semmilyen esetben (pl. rendelés lemondása) nem jár vissza.
 • A már teljesített fizetés utáni megrendelés a Megrendelő általi visszavonásából eredő minden költség a Megrendelőt terheli. Számára legyártott egyedi termékeket vételárát köteles kifizetnie.

Áruátvétel, szállítás

 • Áruátvétel helye: Gyártó 1. sz. Telephelye: H-2623 Kismaros, Szokolyai út 110. A termékek árai a Gyártó telephelyén való átadással értendőek (EXW Kismaros). Ettől eltérő helyen való átvétel költségeit a Megrendelőt terhelik.
 • Áruátvétel időpontja a Gyártó telephelyén: előre egyeztetett időpontban, minden munkanap 10 és 14 óra között lehetséges. Ettől eltérő időpontban érkező szállítót/Megrendelőt/ 3. felet érő semmilyen kárért a Gyártó nem felel.
 • Megrendelés elkészülte után a Gyártó értesíti a Megrendelőt, hogy megrendelése elkészült. Megrendelőnek 7 munkanap áll rendelkezésre a termékek teljes vételárának kifizetésére és elszállítására. 7 munkanapot meghaladó időre a Gyártó raktározási költséget számol fel, mely pénzügyi teljesítése után szállítható el az áru. A raktározási költség nettó 20,- Euró/m3/nap.
 • Futárcéggel való kiszállítást a Gyártó vállal. Ez esetben 2-3 nappal hosszabhodhat az áru kézhezvétele, még akkos is, ha a megrendelt termékek raktászleten vannak. A kiszállítás költsége a megrendelőt terhelik. Futárcéggel való kiszállítás, a teljes vételár előre utalásával lehetséges. 
 • Szállító céggel való áruszállítás esetén: a megrendelés kizárólag írásban történhet. Ha az áru már át lett adva a szállító cégnek és a Megrendelő lemondja megrendelését, akkor ennek minden költsége kizárólag a Megrendelőt terhelik, melyet köteles 8 napon belül megtéríteni a Gyártó felé.
 • Külföldi cég teljesített megrendelésének szállítása Gyártó vagy Megrendelő szállító eszközével nem lehetséges, minden esetben kizárólag harmadik személy, szállítmányozó cég végezheti.
 • Megrendelő kérésére a Gyártó közbenjár szállítás bonyolításában. Ennek megrendelése kizárólag írásban történhet Megrendelő részéről.

Hibás termék, garancia

 • Gyártó szavatol az általa gyártott, átadott termékek megfelelőségéért. Ezt átvételkor a szállítónak/átvevőnek ellenőriznie kell. Az áru átvétele utáni semminemű sérülésért a Gyártó nem áll helyt, felelősségre nem vonható.
 • Az esetlegesen előforduló hibás termék a lehető leghamarabb cserére vagy javításra kerül a Gyártó által, pénzvisszatérítés a hibás termékért kizárt.
 • A termékek, de különös képen a rugós szerkezetek (redőnyautomata) szétszedése, szerelése, balesetveszélyes és tilos.
 • A Gyártó által eladott termékeket beépítés, továbbértékesítés előtt ellenőrizni kell és, ha bármilyen rendellenesség tapasztalható, akkor azt a terméket nem szabad felhasználni. A hibás termék felhasználásából eredő semminemű kárért a Gyártó nem felel.
 • Hibás termék visszajuttatása a Vevő feladata és költsége.

Vitás esetek

 • Fentiekben nem részletezett és/vagy vitás esetek döntésében felek kikötik a Váci Járási Bíróság illetékességét.


Kelt Kismaroson, 2018. február 19-én.

Utolsó frissítés: 2020-06-19